• 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на услугите, предоставени от „Мулти Финиш” ООД.

 • 1.1. Настоящите общи условия за пране нa всякакъв вид материя са предназначени за регулиране на отношенията между Клиента и дружество „Мулти Финиш” ООД, ЕИК 206392624, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1836, р-н „Подуяне”, ж.к. „Левски - Г”, блок 10 с/у вход „И”, имот с идентификатор 68134.601.244, обект „Тепавица Барите”.

 • 1.2. „Мулти Финиш“ ООД ще бъде наричано за краткост по-долу „Изпълнител“.

 • 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • 2.1. Изпълнителят не носи отговорност при саморазпадане в процес на пране на загнили, протрити, силно износени продукти.

 • 2.2. Изпълнителят не носи отговорност при пране на продукти произведени с неустойчиви багрила. Съществува малък риск от неумишлено оцветяване. Клиентът се уведомява предварително.

 • 2.3. Изпълнителят не носи отговорност за допълнително увреждане на материи, които са вече увредени (разкъсани, протрити, смесени цветове и др.).

 • 2.4. При пране в тепавица съществува риск от намаляване обема на вълната или дори скъсване. Клиентът се уведомява предварително.

 • 2.5. Изпълнителят не носи отговорност при използването на препарати, които могат да предизвикат алергична реакция.

 • 2.6. Срокът за изпълнение е пет (5) работни дни в ненатоварен сезон (октомви-март). Срокът за изпълнение в натоварен сезон (април-септември) е до четиринадесет (14) работни дни, като e възможно забавяне поради технически причини, сложност на поръчката или метеорологични условия.

 • 2.7. Поръчки, направени в зимен или дъждовен период, могат да бъдат издадени с минимална влага. Клиентът се уведомява предварително.

 • 2.8. Някои продукти получават минимални гънки, които се възстановяват след няколко дни хоризонтална експлоатация. Изпълнителят не носи отговорност при деформация или отлепяне на основата.

 • 2.9. При пране на продукти стопроцентово изваждане на петна, мухъл, плесен, косми, прах и други замърсявания не е възможно.

 • 2.10. Силни миризми се обработват, но при невъзможност за неутрализация. Клиентът се уведомява предварително.

 • 2.11. Изпълнителят не носи отговорност за миризми появили се в следствие на неправилно съхранение и употреба от страна на Клиента.

 • 2.12. Продукти имали контакт с домашни животни могат да имат остатъчни косми, мъхове, в частни случаи миризми.

 • 2.13. Изпълнителят запазва правото си да приложи оскъпяване с до 50% на продукти след поправка, третиране на упорити замърсявания, работа със специфични материи, сложност на изпълнение и др. Клиентът се уведомява предварително.

 • 2.14. Изпълнителят не носи отговорност за качеството на извършените услуги при непотърсени поръчки в срок от десет (10) дни след датата на уведомяване за изпълнена поръчка. За уведомяване се счита телефонно обаждане, смс съобщение или имейл.

 • 2.15. Изпълнителят запазва правото си да приложи такса склад - 4.99 лв, с вкл. ДДС, тридесет (30) дни след датата на уведомяване за изпълнена поръчка. За уведомяване се счита телефонно обаждане, смс съобщение или имейл.

 • 2.16. Изпълнителят не носи отговорност при непотърсени поръчки в срок от деветдесет (90) дни след датата на уведомяване за изпълнена поръчка. За уведомяване се счита телефонно обаждане, смс съобщение или имейл.

 • 2.17. Рекламации на поръчки се приемат със снимков материал по имейл.
  Имейл: tepavica.barite@gmail.com

 • 2.18. При отказ на поръчка, която вече е обработена, Клиентът е длъжен да заплати стойността за нея в пълен в размер.

 • 2.19. Отстъпки, промоции и ваучери не се комбинират.

 • 3. Клиентът се съгласява с общите условия с предаването на продуктите си за обработка.